datasheet

泰克混合信号示波器的特点和优势

2012-08-17 16:54:45来源: 21ic 关键字:泰克  示波器  MSO4000
|| window.event; var mousePos = mouseCoords(ev); xpos = mousePos.x; ypos = mousePos.y; } function mouseCoords(ev) { if(ev.pageX || ev.pageY){ return {x:ev.pageX, y:ev.pageY}; } return { x:ev.clientX + document.documentElement.scrollLeft - document.documentElement.clientLeft, y:ev.clientY + document.documentElement.scrollTop - document.documentElement.clientTop }; } function getPos(elem) { var offsetY=elem.offsetTop; var offsetX=elem.offsetLeft; while(elem.offsetParent!=null) { elem = elem.offsetParent; offsetY+=elem.offsetTop; offsetX+=elem.offsetLeft; } return [offsetX,offsetY]; } /* display company keywords. */ var companyAdEvent = {}; companyAdEvent.firstShow = true; companyAdEvent.show = function(ele,recId,offset){ //var eP = companyAdEvent.getPosition(ele); if(!offset) offset = [0,0]; clearTimeout(this.outEvent); if (this.firstShow) { var pos = getPos(ele); xpos = pos[0]; ypos = pos[1]; this.firstShow = false; this.outEvent = setTimeout(function(){ $(recId).style.display="none"; },3000); } $(recId).setStyle({ "left":(xpos+offset[0])+"px", "top":(ypos+offset[1])+"px", display:"block" }); xpos = 0; ypos = 0; } companyAdEvent.getPosition = function(tag){ var Position = [0,0]; while (tag) { tn = tag.tagName.toUpperCase(); Position[0] += tag.offsetLeft; Position[1] += tag.offsetTop; if(tn == "BODY") break; tag = tag.offsetParent; } return Position; } companyAdEvent.showCompanyAd = function(){ clearTimeout(this.outEvent); } companyAdEvent.out = function(recId){ companyAdEvent.outEvent = setTimeout(function(){ $(recId).setStyle({ display:"none" }); },100); } //-->|| window.event; var mousePos = mouseCoords(ev); xpos = mousePos.x; ypos = mousePos.y; } function mouseCoords(ev) { if(ev.pageX || ev.pageY){ return {x:ev.pageX, y:ev.pageY}; } return { x:ev.clientX + document.documentElement.scrollLeft - document.documentElement.clientLeft, y:ev.clientY + document.documentElement.scrollTop - document.documentElement.clientTop }; } function getPos(elem) { var offsetY=elem.offsetTop; var offsetX=elem.offsetLeft; while(elem.offsetParent!=null) { elem = elem.offsetParent; offsetY+=elem.offsetTop; offsetX+=elem.offsetLeft; } return [offsetX,offsetY]; } /* display company keywords. */ var companyAdEvent = {}; companyAdEvent.firstShow = true; companyAdEvent.show = function(ele,recId,offset){ //var eP = companyAdEvent.getPosition(ele); if(!offset) offset = [0,0]; clearTimeout(this.outEvent); if (this.firstShow) { var pos = getPos(ele); xpos = pos[0]; ypos = pos[1]; this.firstShow = false; this.outEvent = setTimeout(function(){ $(recId).style.display="none"; },3000); } $(recId).setStyle({ "left":(xpos+offset[0])+"px", "top":(ypos+offset[1])+"px", display:"block" }); xpos = 0; ypos = 0; } companyAdEvent.getPosition = function(tag){ var Position = [0,0]; while (tag) { tn = tag.tagName.toUpperCase(); Position[0] += tag.offsetLeft; Position[1] += tag.offsetTop; if(tn == "BODY") break; tag = tag.offsetParent; } return Position; } companyAdEvent.showCompanyAd = function(){ clearTimeout(this.outEvent); } companyAdEvent.out = function(recId){ companyAdEvent.outEvent = setTimeout(function(){ $(recId).setStyle({ display:"none" }); },100); } //-->

 世界上几乎每个电子器件实验室中都在使用示波器。许多人说,示波器是设计工程师首选的工具。工程师们对示波器的操作方式满怀信心,非常信任示波器的测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师们需要的通道数量经常会超过示波器提供的通道数量。

 如果有一些NB的工程师,需要同时监测多位输出(比如达到六到八位),或者希望观察微处理哭的地址线和数据线。在这些情景下,显然示波器都不能为其提供良好的和足够的通道数量。 (详细见:http://blog.ednchina.com/likee/121298/message.aspx),这些工程师们要么不得不在实验室里多找几台示波器(但是这样不能使信号得到很好的同步),要么使用逻辑分析仪。不管使用哪种方法,都会使复杂度明显提高。这样,工程师们就会憧憬着:“如果有一台示波器有更多的通道多好啊!”这样就出现了混合信号示波器。

 混合信号示波器为迎接这种测量挑战提供了理想的解决方案。它提供了工程师已经信赖、而且已经知道怎样使用的工具(示波器),同时增加了16条数字通道,为嵌入式设计提供了首选工具。泰克MSO4000 系列的操作方式与示波器类似,同时提供了模拟通道和数字通道,但没有与逻辑分析仪有关的复杂性。

 MSO4000它具有以下优点:

 一、设计富有人性化,简单易用;它提供了丰富的色彩对比,简单的操作,便我们更容易地观察到复杂信号的每一个细节。

 二、使用了 Wave Inspector,在采集的数据中简便地可以找到感兴趣的区域;

 MSO4000 系列可以在2 条或4 条模拟通道及16 条数字通道的每条通道上采集最多10M样点。MSO4000这一长记录长度对以高分辨率捕获长时间窗口具有极其重要的意义,它也有相应的工具处理所有这些数据,比如:

 1、放大/平移--可直观地对信号进行缩放和平移。

 2、播放/暂停--在寻找异常事件或感兴趣的事件时,前面板上的专用播放/暂停按钮在显示屏中自动滚动波形。播放速度和方向使用直观的平移旋钮进行控制。旋钮旋转得越多,波形滚动速度越快。通过反方向旋转旋钮,可以改变平移方向。

 3、用户标记—对感兴趣的波形,可以进行书签一样的一个或者多个进行标记。

 4、搜索标记—对感兴趣的事件进行相应的整个搜索。

 三、并行总线触发和分析。

 四、串行总线触发和分析。

 I2C、SPI、RS-232 和CAN 等串行总线几乎遍布于现代嵌入式系统中。这些总线用来在设备之间通信,监测温度,控制风扇速度,初始化各种设备的状态。由于很难隔离经过总线的特定相关业务,手动解码消息时一次只能解码一个位,因此在调试涉及一条或多条串行总线的系统级问题时,一般会需要很长的时间。通过MSO4000 系列,您可以把示波器的输入定义为I2C、SPI、RS-232或CAN总线。可以在分组级信息上触发示波器,如特定地址或数据,在直观的总线波形中自动显示解码后的分组内容。然后可以使用Wave Inspector的搜索功能,搜索长时间采集的串行总线数据,立即找到确定的感兴趣事件。

 五、在事件表中查看解码后的数据。

 六、显示最多四条串行总线或者并行总线组合。

 七、提供了60.6ps的超精细定时分辨率。

 八、多通道建立时间和保持时间触发。

 九、配有P6516混合信号示波器探头。

 十、每条通道设置单独门限,实现真正的混合信号设计。

关键字:泰克  示波器  MSO4000

编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0817/article_5700.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:VLSI芯片-数字信号测试
下一篇:示波器探头选择

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

网友正在学习IC视频

推荐阅读
全部
泰克
示波器
MSO4000

小广播

独家专题更多

东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
汇总了TI汽车信息娱乐系统方案、优质音频解决方案、汽车娱乐系统和仪表盘参考设计相关的文档、视频等资源
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2018 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved